Administratiekantoor Van Mierlo

Administratiekantoor JJ Koerhuis neemt u veel werk uit handen. De Administratiekamer werkt met het nieuwe werken, wat inhoudt dat onze professionals meer kwaliteit leveren tegen een zeer scherpe prijs Je kan er op rekenen dat wij altijd up-to-date zijn en mag er ook op vertrouwen dat jouw administratie bij ons in goede handen is.

Daarnaast is niet gebleken dat verdachte wist dan wel had moeten vermoeden dat de balans en de financiële prognose die door hem zijn opgesteld bestemd waren ter onderbouwing van een aanvraag tot het openen van (een) bankrekening(en) met kredietfaciliteit.

1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten.

Een bijzondere situatie betreffen opdrachten die kwalificeren als Transactiegerelateerde adviesdiensten, waarop Standaard 5500N van toepassing is. Indien een accountant immers verbonden is aan een administratiekantoor waar alleen deze Transactiegerelateerde adviesdiensten en geen NVKS-opdrachten worden uitgevoerd, is dit toegestaan.

Vanuit de visie dat zowel grote als kleine ondernemers en ZZP-ers een serieuze zaak hebben en recht hebben op advies over administratie, belastingen en onderneming van een hoogstaande kwaliteit maar niet tegen het tarief van grote accountantskantoren.

Indien geen sprake is van een specifieke opdracht (er is bijvoorbeeld een doorlopende opdracht), dan is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste driemaal het bedrag van het honorarium dat over het laatste jaar voorafgaande aan de fout aan de opdrachtgever is gefactureerd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

De ZZP-er heeft weliswaar de opdracht voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht of bepaalde werkzaamheden aangenomen maar die mag hij, de daarover gemaakte afspraken en natuurlijk ook de regelgeving respecterend, geheel naar eigen inzicht uitvoeren.

Mijn bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van de rechtszaak, alleen de griffiekosten niet.” Langendoen schat dat hij 6.000 euro nodig heeft voor die griffiekosten check here en nog eens 4.000 om zijn huidige accountant te kunnen betalen, om de nodige cijfers op tafel te krijgen voor berekening van de uiteindelijke schade.

Omdat het postadres nog steeds Houtweg 12 was in Culemborg en mijn ex schoonvader daar inmiddels zijn bedrijf had zijn daar ook alle aanmaningen heen gestuurd en die heeft mijn ex schoonvader gewoon keurig weggegooid zonder mij op de hoogte te brengen.

Een freelance ondernemer is de tussenstap tussen een bedrijf en een medewerker in loondienst. Echter een freelancer heeft zelden andere mensen in dienst dan de freelancer zelf en werkt vaak langdurig voor dezelfde opdrachtgevers. Administratiekantoor Van Geel is gelegen aan de Werkmansbeemd in Oosterhout en wordt geleid door Ronald van Geel en Martijn Broeders.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *